Bienvenido ao Blog de Comunicación e "Patrimonio Mundial da UNESCO", creado por Artur Santos no ámbito do Doctoramiento en Comunicación, da Universidade de Vigo, e co Alto Patrocinio do Departamento de Investigación e Estudos Sociais da Universidade Sénior Contemporánea (http://usc.non.sapo.pt). Todos os contidos deste blog son única e exclusivamente da responsabilidade do autor e destínanse só para fins científicos no universo das ciencias da Comunicación.