Blogia

Comunicacion e patrimonio (en Galego)

Presentación Pública do Artigo "Comunicación, Historia, Organización e Protocolo relacionados coa Candidatura, Selección e Atribuiçãou do Título de Patrimonio Mundial por Égida da UNESCO" no EC-ISLA'06 - Misión do Titulo de Patrimonio Mundial

Presentación Pública do Artigo "Comunicación, Historia, Organización e Protocolo relacionados coa Candidatura, Selección e Atribuiçãou do Título de Patrimonio Mundial por Égida da UNESCO" no EC-ISLA'06 - Misión do Titulo de Patrimonio Mundial

A organización institucional

- Estados-membros

- Asemblea Xeral - Comité para o Patrimonio Mundial

- Centro do Patrimonio Mundial

- Outras instituticiones: División do Patrimonio Cultural

ICCROM "International Centre for Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property"

ICOMOS "International Council on Monuments and Sites"

OWHC "World Heritage Cities Organization"

"Comunicación, Historia, Organización e Protocolo relacionados coa Candidatura, Selección e Atribuiçãou do Título de Patrimonio Mundial por Égida da UNESCO" no EC-ISLA'06 - Misión do Titulo de Patrimonio Mundial

"Comunicación, Historia, Organización e Protocolo relacionados coa Candidatura, Selección e Atribuiçãou do Título de Patrimonio Mundial por Égida da UNESCO" no EC-ISLA'06 - Misión do Titulo de Patrimonio Mundial

Índice da Presentación do Artigo Científico

- A Convención do Patrimonio Mundial - Misión do Titulo de Patrimonio Mundial

- A Convención: Definición de Patrimonio Cultural

- A organización institucional - Orgánica da Candidatura e Clasificación do Patrimonio Mundial

- Obxectivos alcanzados

- Futuros proxectos de investigación Irá transcorrer o próximo día 22 de Xullo, en Leiria, o primeiro encontro científico do Grupo ISLA (EC-ISLA?06). Este evento contará coa participación de varios profesores e alumnos dos catro polos do Instituto Superior de Linguas e Administración, así como doctorando dos diversos programas de doctoramiento que o ISLA ten protocolado con universidades españolas (Universidade de Vigo, Universidade da Rioja, Universidade da Coruña e Universidade de León. Máis aló deste encontro que terá como pano de fondo diversas presentacións de traballos científicos, será elaborada tamén unha revista con diversos artigos científicos relacionados coas seguintes áreas do saber: Ciencias da Actividade Física e do Deporte, Economía, Xestión e Sistemas de Información, Psicología: Organizacional, Clínica e da Saúde, Turismo e Comunicación.

Presentación Pública do Artigo "Comunicación, Historia, Organización e Protocolo relacionados coa Candidatura, Selección e Atribuiçãou do Título de Patrimonio Mundial por Égida da UNESCO" no EC-ISLA'06 - Misión do Titulo de Patrimonio Mundial

Presentación Pública do Artigo "Comunicación, Historia, Organización e Protocolo relacionados coa Candidatura, Selección e Atribuiçãou do Título de Patrimonio Mundial por Égida da UNESCO" no EC-ISLA'06 - Misión do Titulo de Patrimonio Mundial

A Convención do Patrimonio Mundial Decisión de construír a represa de Aswan, en Egipto, o cal inundaría o val que contén os templos de Abu Simbel (Foto á dereita), un tesouro da antiga civilización egipcia. Esta campaña custou 80 millóns de dólares americanos, con metade desta cuantía a ser doada por preto de 50 países. En 1972 a UNESCO, creou a Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (Convención Relativa á Protección Universal do Patrimonio Cultural e Natural).

Presentación Pública do Artigo "Comunicación, Historia, Organización e Protocolo relacionados coa Candidatura, Selección e Atribuiçãou do Título de "Patrimonio Mundial por Égide da UNESCO" no EC-ISLA'06 - Misión do Titulo de Patrimonio Mundial

Presentación Pública do Artigo "Comunicación, Historia, Organización e Protocolo relacionados coa Candidatura, Selección e Atribuiçãou do Título de "Patrimonio Mundial por Égide da UNESCO" no EC-ISLA'06 - Misión do Titulo de Patrimonio Mundial

Misión do Titulo de Patrimonio Mundial

- encorajar os países a subscribir a Convención de 1972 e a asegurar a protección do seu patrimonio nacional e cultural.

- encorajar os Estados-membros da Convención a nomear lugares a incluír na Lista do Patrimonio Mundial

- auxiliar os Estados-membros a salvaguardar os lugares Patrimonio Mundial fornecendo apoio técnico e profesional

- proporcionar asistencia de urxencia para lugares Patrimonio Mundial en perigo inmediato

-apoiar as actividades de construción de consciencia para a conservación do Patrimonio Mundial levadas a cabo polos Estados-membros

- encorajar a cooperación internacional para a conservación do patrimonio cultural e natural

Leiria acolle I Atopo Científico do Grupo ISLA

Leiria acolle I Atopo Científico do Grupo ISLA

Irá occorrer o próximo día 22 de Xullo, en Leiria, o primeiro encontro científico do Grupo ILLA (EC-ISLA?06). Este evento contará coa participación de varios profesores e alumnos dos catro polos do Instituto Superior de Linguas e Administración, así como doctorando dos diversos programas de Doctorameiento que o ISLA ten protocolado con universidades españolas (Universidade de Vigo, Universidade da Rioja, Universidade da Coruña e Universidade de León. Máis aló deste encontro que terá como pano de fondo diversas presentacións de traballos científicos, será elaborada tamén unha revista con diversos artigos científicos relacionados coas seguintes áreas do saber: Ciencias da Actividade Física e do Deporte, Economía, Xestión e Sistemas de Información, Psicología: Organizacional, Clínica e da Saúde, Turismo e Comunicación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS PRESENTES NO TRABAHO DE INVESTIGACIÓN RELATIVO Á OBTENCIÓN DO DIPLOMA DE ESTUDOS AVANZADOS EN COMUNICACIÓN POLA UNIVERSIDADE DE VIGO

A Importancia da Comunicación para a Preservación, Divulgación e Atribuición do Título de Patrimonio Mundial no Ámbito da UNESCO aos Centros Históricos urbanos

 

"Acción sobre a opinión pública"[1], como podemos ler en Jaime de Urzaíz e Fernandez do Castelo. E, como defende este autor [2] "se a opinión pública consiste na manifestación de altitudes colectivas que predominan na sociedade, no que concierne ao problemas de interese xeral", tamén o mesmo pódese suceder co "problema" do patrimonio, é dicir, facer a importancia da súa preservación nun "problema de interese xeral" para a opinión pública.

[1] Del Castillo, Jaime de Urzáiz y Fernández (1997). De las Relaciones Públicas a la Comunicación Social Integral, Una Nueva Estrategia Comunicativa para las empresas y Instituciones. Madrid: Editorial San Martin, S.L., p. 87

[2] Del Castillo, J. U. F., Ídem.

 

ICOMOS: sigla para "International Council on Monuments and Sites"[1]. De acordo coa web desta institución, o ICOMOS "é unha asociación civil, non-gobernamental, con sé en Parides. É conectado á UNESCO, onde propón os bens que recibirán clasificación de Patrimonio Cultural da Humanidade. O ICOMOS foi creado en 1964, durante o II Congreso Internacional de Arquitectos, en Venecia, ocasión en que foi escrita a declaración internacional de principios norteadotes de todas as accións de restauro"[2]. É un dos máis importantes compañeiros da Rede de Información do Patrimonio Mundial, xa que é este organismo que providencia ao Comité para o Patrimonio Mundial as súas avaliacións sobre as propiedades culturais dun monumento a ser inscrito na Lista do Patrimonio Mundial.

[1] Trad: Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios

[2] ICOMOS (2005), O que é ICOMOS. Extraído em 21 de Fevereiro de 2005 do sítio da ICOMOS: http://www.icomos.org.br/icomos.htm

 

IUCN: sigla para "International Union and Conservation of Nature and Natural Resources" [1], esta institución, fundada en 1948, e vulgarmente intitulada como "World Conservation Union", é unha organización non-gobernamental, que, no que concierne ao Patrimonio Mundial, orienta o Comité para o Patrimonio Mundial na selección de lugares considerados patrimonio natural. Cunha rede global de científicas voluntarios o IUCN vai mantendo o Comité informado do estado de conservación dese mesmo patrimonio clasificado.

 

[1] Trad: Uniin Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales

 

José Maria La Porte[1] defende que: É certo que campañas publicitarias destinadas aos públicos externos poden tamén  "de feito é así" influír nos empregados, do mesmo xeito que poden ser influídos desde fóra da empresa, por exemplo, como consecuencia dun programa filantrópico que esta puxo en marcha nunha cidade: un centro educativo, un museo, unha mostra ou calquera outra iniciativa.

[1] La Porte, José Maria (2001). Entusiasmar a la Própria Institución. Gestión y Comunicacion Interna en las Organizaciones Sin Ánimo de Lucro. Madrid: Ediciones Internacionales Universitarias, p. 37

 

Tomás Alvarez e Mercedes Caballero[1] defenden, ainda no âmbito da comunicación interna que:
"Comunicación interna é un departamento que está aínda estado embrionarios en moitas organizacións, pero que se revela como absolutamente necesario nunha estrutura moderna, habida canta da súa capacidade para dinamizar o entramado social da entidade, dotándoo dunha filosofía de acción, unha identificación coa dirección, e logrando canalizar as enerxías interiores de cada un dos integrantes para unha maior eficacia e competitividad".

[1] Álvarez, Tomás & Caballero, Mercedes (1998). Vendedores de Imagen.Los retos de los nuevos Gabinetes de Comunicación. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica

 

O obxectivo básico é o de conseguir a implicación dos distintos compoñentes da empresa ou institución nunha filosofía global da mesma. O éxito da dirección da identidade depende da capacidade de motivar ás persoas, logrando con iso incorporar a creatividade, o compromiso, o talento de cada individuo. Este enfoque parte dunha base: o descubrimento do valor dos recursos humanos do colectivo, e conforma á comunicación interna como o axente dun contrato social entre o individuo e a identidade.

 

[1] Álvarez, T & Caballero M. Idém

 

Fernando Martín Martin[1] presenta unha concreta definición de comunicación interna:

 

Conxunto de actividades efectuadas por calquera organización, para a creación e mantemento de boas relacións con e entre os seus membros, a través do uso de diferentes medios de comunicación, que os manteñan informados, integrados e motivados, para contribuír co seu traballo ao logro dos obxectivos organizacionales.

[1] Martín, Fernando Martín (1998). Comunicación Empresarial e Institucional. Madrid: Editorial Universitas, p. 28

 

Citando Horácio Andrade[1], que:

 

Comunicación Externa: «Conjunto de mensajes emitidos por cualquier organización hacia sus diferentes públicos externos, encaminados a mantener o mejorar sus relaciones con ellos, a proyectar una imagen favorable o a promover sus actividades, productos o servicios». 

 

[1] Martín, Fernando Martín (1998). Op. Cit. , p.28-29

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA PRESENTADA NO DECURSO DO PERIODO CURRICULAR DO DOCTORAMIENTO EN COMUNICACIÓN - UNIVERSIDADE DE VIGO

BIBLIOGRAFÍA PRESENTADA NO DECURSO DO PERIODO CURRICULAR DO DOCTORAMIENTO EN COMUNICACIÓN - UNIVERSIDADE DE VIGO

50 Obras Fundamentais para o Estudo da Opinión Pública

 

1. Adorno, Theodor W., Else Frenkel-Brunswik, Daniel J. Lenvinson, and R. Nevitt Sanford. The Authoritarian Personality. Harper & Row, 1950.
2. Allport, Gabriel A., and Leo J. Postman. The Psychology of Rumor. Holt, 1947.
3. Almond, Gabriel A., and Sidney Verba. The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Little Brown, 1965.
4. Berelson, Bernard, Paul F. Lazarsfeld, and William N. McPhee. Voting: A Study of Opinion Formation in a Presidential Campaign. Free Press, 1954.
5. Bogart, Leo. Silent Politics: Polls and the Awareness of Public Opinion. Wiley, 1972.
6. Campbell, Angus, Phillip E. Converse, Warren E. Miller, and Donald E. Stokes. The American Voter. Wiley, 1960.
7. Cantril, Hadley. The Pattern of Human Concerns. Rutgers University Press, 1965.
8. Centers, Richard. The Psychology of Social Classes. Princeton University Press, 1949.
9. Coleman, James S., Elihu Katz, and Herbert Menzel. Medical Innovation: A Diffusion Study. Bobbs-Merrill, 1966.
10. Converse, Jean M. Survey Research in the United States: Roots and Emergence, 1890-1960. University of California Press, 1987.
11. Dahl, Robert A. Who Governs? Democracy and Power in an American City. Yale University Press, 1961.
12. Deming, W. Edwards. Some Theory of Sampling. Wiley, 1950.
13. Dillman, Don A. Mail and Telephone Surveys: The Total Design Method. Wiley, 1978.
14. Festinger, Leon, Henry W. Riecken, and Stanley Schachter. When Prophecy Fails: A Social and Psychological Study. University of Minnesota Press, 1956.
15. Groves, Robert M. Survey Errors and Survey Costs. Wiley, 1989.
16. Hansen, Morris H., William N. Hurwitz, and William G. Madow. Sample Survey Methods and Theory. Wiley, 1953.
17. Hovland, Carl I., Arthur A. Lumsdaine, and Frederick D. Sheffield. Experiments on Mass Communication. Princeton University Press, 1949.
18. Hyman, Herbert H., with William J. Cobb, Jacob J. Feldman, Clyde W. Hart, and Charles Herbert Stember. Interviewing in Social Research. University of Chicago Press, 1954.
19. Inglehart, Ronald. The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles among Western Publics. Princeton University Press, 1977.
20. Kahn, Robert L., and Charles F. Cannell. The Dynamics of Interviewing: Theory, Technique, and Cases. Wiley, 1957.
21. Katz, Elihu and Paul F. Lazarsfeld. Personal Influence; the Part Played by People in the Flow of Mass Communication. Free Press, 1955.
22. Key, V. O., Jr. Public Opinion and American Democracy. Knopf, 1961.
23. Kish, Leslie. Survey Sampling. Wiley, 1965.
24. Klapper, Joseph T. The Effects of Mass Communication. Free Press, 1960.
25. Lang, Gladys Engel, and Kurt Lang. The Battle for Public Opinion: President, Press, and Polls during Watergate. Columbia University Press, 1983.
26. Lasswell, Harold D., and Nathan Leites. The Language of Politics. Stewart, 1949.
27. Lazarsfeld, Paul F., Bernard Berelson, and Hazel Gaudet. The People's Choice. 2nd ed. Columbia University Press, 1948.
28. Lazarsfeld, Paul F., and Wagner Thielens Jr. The Academic Mind. Free Press, 1958.
29. Lerner, Daniel. The Passing of Traditional Society. Free Press, 1958.
30. Lipset, Seymour M. Political Man: The Social Bases of Politics. Doubleday, 1960.
31. Merton, Robert K., with Marjorie Fiske and Alberta Curtis. Mass Persuasion: The Social Psychology of a War Bond Drive. Harper, 1946.
32. Meyer, Philip. Precision Journalism: A Reporter's Introduction to Social Science Methods. Indiana University Press, 1973.
33. Mosteller, Frederick, Herbert Hyman, Philip J. McCarthy, Eli S. Marks, and David B. Truman. The Pre-election Polls of 1948. Social Science Research Council, 1949.
34. Mueller, John E. War, Presidents, and Public Opinion. Wiley, 1973.
35. Noelle-Neumann, Elisabeth. The Spiral of Silence: Public Opinion, Our Social Skin. Piper, 1980; reprint, University of Chicago Press, 1984.
36. Page, Benjamin I., and Robert Y. Shapiro. The Rational Public: Fifty Years of Trends in Americans' Policy Preferences. University of Chicago Press, 1992
37. Patterson, Thomas E., and Robert D. McClure. The Unseeing Eye: The Myth of Television Power in National Politics. Putnam, 1976.
38. Payne, Stanley L. The Art of Asking Questions. Princeton University Press, 1951.
39. Riesman, David, with Reuel Denney and Nathan Glazer. The Lonely Crowd. Yale University Press, 1950.
40. Rokeach, Milton. The Nature of Human Values. Free Press, 1975.
41. Schramm, Wilbur L. Responsibility in Mass Communication. Harper, 1957.
42. Schuman, Howard, and Stanley Presser. Questions and Answers in Attitude Surveys. Academic Press, 1981.
43. Sherif, Carolyn, Muzafer Sherif, and Roger E. Nebergall. Attitudes and Attitude Change. Saunders, 1965.
44. Smith, M. Brewster, Jerome S. Bruner, and Robert W. White. Opinions and Personality. Wiley, 1956.
45. Stephan, Frederick F., and Philip McCarthy. Sampling Opinions. Wiley, 1958.
46. Stouffer, Samuel A. Communism, Conformity, And Civil Liberties. Doubleday, 1955.
47. Stouffer, Samuel A., Edward A. Suchman, Leland C. DeVinney, Shirley A. Star, and Robin M. Williams Jr. Vol. 1, The American Soldier: Adjustment during Army Life; and Samuel A. Stouffer, Arthur A. Lumsdaine, Marion Harper Lumsdaine, Robin M. Williams Jr., M. Brewster Smith, Irving L. Janis, Shirley A. Star, and Leonard S. Cottrell. Vol. 2, The American Soldier: Combat and Its Aftermath. Princeton University Press, 1949.
48. Sudman, Seymour, and Norman M. Bradburn. Response Effects in Surveys. Aldine, 1974
49. Turner, Charles F., and Elizabeth M. Martin, eds. Surveying Subjective Phenomena. Russell Sage, 1984.
50. Zeisel, Hans. Say It with Figures. Harper, 1947.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS PRESENTES NO TRABALLO DE INVESTIGACIÓN TUTELADO

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS PRESENTES NO TRABALLO DE INVESTIGACIÓN TUTELADO

E de que forma é que un dos principais esteros dos media, os xornais, veñen a divulgación do patrimonio. Partilaran os xornais da idea de que a divulgación do patrimonio histórico arquitectónico poderá ser unha oportunidade de desenvolvemento e de captación de novas máis-valías, expresamente no que concierne á publicidade "Será que este tipo de materias, no que se refire á creación de noticias, interesa aos xornais, particularmente" Será que o público normalmente asiduo destes xornais é sensible a este tipo de temáticas. Merecerá a pena, preguntan os xornais, publicar noticias referentes a este tema. Neste traballo preténdese exactamente levantar un pouco a "punta do véu" canto a estas cuestións, utilizando dous importantes exemplos da prensa ibérica: o "Xornal de Noticias", edición fundamental para a poboación portuense, do norte de Portugal e cada vez máis de todo país; a "Voz de Galicia", publicación esencial no universo da prensa galega, de suma importancia para os habitantes de la "Cidade do Apóstolo", Santiago de Compostela. Saiba se estes dous xornais son sensibles a este tipo de materias ou contidos é o mote para este traballo. Ata que punto chega o interese destes dous exemplos no que concierne aos temas relacionados co patrimonio pero máis concretamente con aquel que é clasificado pola UNESCO con Patrimonio Mundial (ou da Humanidade) é esencial para a formulación da tese de que as cuestións relacionadas coa Comunicación (comunicación institucional, relacións públicas, publicidade e mesmo protocolo) teñen un papel capital na atribución do título de Patrimonio Mundial no ámbito da UNESCO á cidades europeas con centro histórico, non bastando para iso haber soamente un ?valor universal prominente do punto vista da historia, arte ou ciencia[1]

 

[1] UNESCO (1972). Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage. Paris: UNESCO. Pág.2. Trad.

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS PRESENTES NO TRABALLO DE INVESTIGACIÓN TUTELADO

Vivindo nunha sociedade global onde a fronteira cae por terra e como "as culturas difúndense unhas coas outras en tempos de globalización, pasteurizando-as a favor dun mercado económico mundial", como defende Cristiane Pimentel Neder[1], apostar nas técnicas e nos medios de comunicación social son a mellor forma a talvez a arma máis importante para a difusión de calquera idea ou acto de consciencia ou simplemente a transmisión dunha idea que se acepta e quérese preservar e, na mellor das hipóteses, difundir, no sentido de "gañar adeptos para as causas", e, como refire Adriano Rodrigues[2] "a comunicación non é un produto, pero un proceso de cambio simbólico xeneralizada, proceso de que se alimenta a sociabilidad, que xera os lazos sociais que establecemos cos outros", ou unha fonte de propagación.

 

[1] Neder, Cristiane Pimentel (2001). As Influências das Novas Tecnologias de Comunicação Social na Formação Política. Tese de Mestrado não publicada. Escola de Comunicação e Artes da Universidade de S. Paulo. Pág. 4

[2] RODRIGUES (1999). Adriano Duarte, Comunicação e Cultura. A experiência cultural na Era da Informação, Lisboa: Editorial Presença. Pág. 22

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS PRESENTES NO TRABALLO DE INVESTIGACIÓN TUTELADO

Tamén a idea de preservarse o patrimonio debe constituírse nunha causa. E para que se propague esa idea, é esencial que as institucións (museos, centros nacionais e internacionais de defensa do patrimonio, centros de investigación para o estudo da arqueología, entre outros) que dalgunha forma atenten á defensa do patrimonio edificado miren sempre para a vertente comercial e empresarial, entrando desta forma en contacto, no formato da comunicación institucional ou de relacións públicas, contacto entre as variadas organizacións co sector privado que orbita en volta de monumento emblemáticos e de busca turística. Falamos de hoteis, salas de lecer, axencias de turismo, etc. Porque serán esa mesmas institucións que poderán, conjuntamente, costear todo o esforzo de publicitación non só do patrimonio pero tamén da unión das institucións en volta dun obxectivo común que é a preservación do patrimonio referente, nun la clara estratexia de marketing e de relacións públicas, xa que, no que concierne á relacións públicas, pódese tratar tamén unha "acción sobre a opinión pública"[1], como podemos ler en Jaime de Urzaíz e Fernandez do Castelo. E, como defende este autor [2] "se a opinión pública consiste na manifestación de altitudes colectivas que predominan na sociedade, no que concierne ao problemas de interese xeral", tamén o mesmo pódese suceder co "problema" do patrimonio, é dicir, facer a importancia da súa preservación nun "problema de interese xeral" para a opinión pública.

[1] Del Castillo, Jaime de Urzáiz y Fernández (1997). De las Relaciones Públicas a la Comunicación Social Integral, Una Nueva Estrategia Comunicativa para las empresas y Instituciones. Madrid: Editorial San Martin, S.L. Pág. 87

[2] Del Castillo, J. U. F., Ídem.

 

PÓS-GRADO EN COMUNICACIÓN E PATRIMONIO DO CENTRO DE ESTUDOS POLITÉCNICOS DE TORRES NOVAS: EXEMPLO DE INNOVACIÓN NA INVESTIGACIÓN DESTA ÁREA DA COMUNICACIÓN

O Centro de Estudos Politécnicos de Torres Novas (CEPTN) promovió, o pasado mes de Abril, a organización dun curso de pós-grado en Comunicación e Patrimonio, coordinado pola Profesora Doutora Hália Costa Santos e que, de acordo coa web informativa do CEPTN, "visa promover as estratexias de comunicación que envolvan o patrimonio, entendido no sentido vasto e actual (diversas formas de cultura, tradicións, arquitectura contemporánea/tradicional, ambiente). Preténdese dotar os formándovos de coñecementos teóricos e de ferramentas prácticas que lles permitan exercer funcións nesa área, expresamente a través da produción, acompañamiento e avaliación de plans de comunicación/promoción do patrimonio (utilizando soportes do campo das novas tecnoloxías e do audiovisual)". Cun plan curricular que aborda temáticas que van desde o Patrimonio Cultural, pasando polas Políticas de Comunicación e Políticas Culturais, incluíndo temáticas relacionadas con Comunicación Institucional e Divulgación do Patrimonio. O público-branco deste curso céntrase, como afirma a fonte de información: "Candidatos con Bacharelado ou Licenciatura (preferentemente nas diferentes áreas da Comunicación e do Marketing), Técnicos de Turismo (nas súas diferentes vertentes), Técnicos de Autarquías, Museos e outras institucións de carácter cultural e/ou ambiental."

BIBLIOGRAFÍA ESENCIAL PARA O ESTUDO DA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

-        Aguilera, C., Historia de la Comunicación y la Prensa, Ed. Atlas, Madrid, 1998.

-        Álvarez, T. y Caballero, M., Vendedores de imagen. Los retos de los nuevos gabinetes de comunicación, Paidós, Barcelona, 1997.

-        Costa, J., La comunicación en acción. Informe sobre la nueva cultura de la gestión, Ediciones Paidós, Barcelona, 1999.
-        De Fleur, M.L. y Ball-Rockeach, S.J., Teorías de la comunicación de masas, Ediciones Paidós, Barcelona, 1993, 2ª ed.
-        De Urzáiz y Fernández del Castillo, J., De las relaciones públicas a la comunicación social integral. Nueva estrategia comunicativa para las empresas e instituciones, Editorial San Martín, Madrid, 1997.
-        Flichy, P., Una Historia de la Comunciación Moderna. Espacio Público y vida privada, Ediciones Gustavo Gili, México, 1993.
-        Garmendia, J. A., Desarrollo de la organización y cultura de la empresa, Esic Editorial, Madrid, 1990.
-        IRCOM, Guía práctica de la comunicación, Ediciones Gestión 2000, Barcelona, 1994.
-        La Porte, J.M., Entusiasmar a la propia institución. Gestión y comunicación interna en las organizaciones sin ánimo de lucro, Eiunsa, Madrid, 2001.
-        La Publicidad, Colección Material Didáctico, Instituto Nacional de Consumo, Madrid, 1994.
-        Lucas Marín, A., La comunicación en la empresa y en las organizaciones, Bosch Comunicación, Barcelona, 1997.
-        Martín Martín, F., Comunicación empresarial e institucional, Editorial Universitas, Madrid, 1998.
-        McQuail, D. y Windahl, S., Modelos para el estudio de la comunicación colectiva, Eunsa, Navarra, 1997, 3ª ed.
-        Montero Díaz, J. y Rueda Laffond, J.C., Introducción a la historia de la comunicación social, Ariel Comunicación, Barcelona, 2001. (pags 13-45)
-        Núñez de Prado y Clavell, S., Comunicación social y poder, Universitas, Madrid, 1993.
-        Ramírez, T., Gabinetes de comunicación. Funciones, disfunciones e incidencia, Bosch Comunicación, Barcelona, 1995.
-        Ramos Fernández, F., La comunicación corporativa e institucional. De la imagen al protocolo, Editorial Universitas, Madrid, 2002.
-        Ramos Padilla, C.G., La comunicación. Un punto de vista organizacional, Editorial Trillas, México, 1991.
-        Rodrigo Alsina, M., Los modelos de la comunicación, Editorial Tecnos, Madrid, 1995, 2ª ed.
-        Sotelo Enríquez, C., Introducción a la comunicación institucional, Ariel, Barcelona, 2001.
-        Timoteo Álvarez, J., Historia y modelos de la comunicación en el siglo XX. El nuevo orden informativo, Ariel Comunicación, Barcelona, 1988.
-        Weil, P., La comunicación global. Comunicación institucional y de gestión, Paidós, Barcelona, 1992.

WEBS ACHEGA DO PATRIMONIO MONUMENTAL PORTUENSE

WEBS ACHEGA DO PATRIMONIO MONUMENTAL PORTUENSE

Universia

monumentos.pt

IPPAR

Artigo de Artur Filipe dous Santos sobre protocolo publicado na Biblioteca On-line de Ciencias da Comunicación

Clique aquí para ver o artigo "Comunicación, Historia, Organización e Protocolo relacionados coa Candidatura, Selección e Atribución do Título de "Patrimonio Mundial" por égida da UNESCO", publicado na Biblioteca On-line de Ciencias da Comunicación - www.bocc.ubi.pt. Este artigo foi elaborado no seguimiento do módulo de Protocolo, no curso de Doctoramiento en Comunicación, da Universidade de Vigo.

World Association for Public Opinion Research

World Association for Public Opinion Research

Clique aquí para acceder á web da Asociación Internacional para a Investigación da Opinión.

 

Presidente da WAPOR: Prof. Dr. Esteban López-Escobar, profesor catedrático da Universidade de Navarra e docente do módulo "30 obras fundamentais para entender a Opinión Pública e o seu estudo", do Curso de Doctoramiento en Comunicación, Publicidade, Relacións Públicas e Protocolo, da Universidade de Vigo.

COMUNICACIÓN E PATRIMONIO MUNDIAL REXISTRADO NA WEB: PHDWEBLOGS.NET

COMUNICACIÓN E PATRIMONIO MUNDIAL REXISTRADO NA WEB: PHDWEBLOGS.NET

O blog "Comunicación e Patrimonio Mundial", relativo á tese de doutoramento de Artur Filipe de Santos, atópase rexistrado na web: PHDweblogs.net